top of page
A woman looking at charts on the screen

Global Child Forum släpper benchmarkrapport om barns rättigheter

30 november 2023 Den här månaden presenterade Scencias klient Global Child Forum och Boston Consulting Group (BCG) den banbrytande rapporten "The State of Children's Rights and Business 2023." Den omfattande analysen av 795 företag avslöjar en oroande nedgång i företags ansvar gentemot barn.

 

Rapporten visar att medelbetyget för barnrättsintegrering bland världens mest inflytelserika företag sjönk från 5,1 till 4,9 av 10 sedan 2021.

 

Trots att 87 % av företagen hade en barnarbetspolicy var det också anmärkningsvärt att endast 49 % gör uppföljningar och bara 30 % rapporterar incidenter eller risker. Medelbetyget för barnrättsintegrerad marknadsföring och produktmärkning var så lågt som 2,2 av 10 och visar att det finns ett stort utrymme och behov av förbättring.

Som samarbetspartner  till Global Child Forum och aktör inom marknads- och kommunikationsbranschen uppmanar Scencia nu till omedelbara kollektiva och individuella åtgärder.

 

-- Vi tar rapport och dess slutsatser på största allvar. Dessa mätvärden är inte bara statistik, de är en uppmaning till handling och i vår roll som partner till olika företag är vi fast beslutna att höja ribban för vår bransch och hjälpa till att forma en framtid där  barns välmående inte är förhandlingsbart."

Global Child Forum samlar och inspirerar globala ledare till att driva barnrättsfrågor i den privata och finansiella sektorn och har varit en kund till Scencia sedan 2022.

bottom of page