top of page
Students

Uppgift: Positionera Stockholm som en världsledande akademisk destination

Tillsammans med Stockholm stad stödjer Staf Stockholms 18 högre lärosäten i att positionera Stockholm som akademiskt powerhouse, både i och utanför Sverige. 

I ett flerårigt samarbete med Stockholm Academic Forum (Staf) arbetade Scencia strategiskt för att stärka Stockholms profil som en ledande nationell och global studentstad. Efter att antalet internationella studenter stadigt ökat under flera år var målet att inte bara upprätthålla denna tillväxt utan också stärka stadens akademiska ställning och generera mer publicitet.

 

Scencia utvecklade och genomförde en omfattande och inkluderande global strategi som gick ut på att stärka organisationens kommunikationsarbete, samtidigt som man skapade distinkta identiteter för Staf och dess researchenhet Staf Analytics. Scencia hjälpte också till att utveckla Stockholm Dual Career Network för att stödja besökande akademiker och deras familjer, för vilket byrån senare tilldelades ett pris.

 

Genom en utökad mediebearbetning säkrade Scencia omfattande publicitet med både svenska och internationella medier och nyhetsbyråer, såsom Sveriges Radio (SR), Svenska Dagbladet, SVT, Dagens Industri, Expressen, Metro, Chinese Radio International och Xinhua News Agency.

 

Scencia deltog även i Stafs content-produktion för att öka engagemanget i sociala medier.

 

Resultaten bidrog till att lyfta fram Stockholm som en framstående akademisk destination både nationellt och globalt. Det strategiska varumärkesarbetet stärkte också bilden av Staf och Staf Analytics.

Tillämpad expertis
 

  • Strategi och planering

  • Målgruppsanalys

  • Mediabearbetning

  • Content-produktion

bottom of page